| Přihlásit

ČESKÝ TENSINGOVÝ FESTIVAL 2017 KE KOŘENŮM
KRNOV 25.-29.10.2017

YMCA

   Ten Sing je jednou z aktivit YMCA (Young Men Christian Association, Křesťanské sdružení mladých lidí). YMCA byla založena Georgem Williamsem v roce 1844 v Anglii a od té doby se rozšířila do 119 zemí světa a má přes 58 milionů členů. Je tedy nejstarší, největší a nejrozšířenější organizací pro mladé lidi.

   Jak je vyjádřeno už v jejím znaku – rovnostranném trojúhelníku – usiluje o harmonický rozvoj člověka, jeho ducha, duše a těla a tím přispívat k plnohodnotnému, zdravému, odpovědnému a radostnému životu lidí ve společnosti.

   YMCA není církev, přestože je postavena na křesťanských základech, proklamuje sebe sama jako ekumenickou organizaci, která nepreferuje žádnou církev a vyznání není pro členství v YMCA povinné. YMCA je otevřena všem lidem bez rozdílu náboženského vyznání, rasy, pohlaví, sociálního postavení nebo duševních a fyzických schopností.
www.tensing.cz
www.ymca.cz
festival@tensing.cz