| Přihlásit

ČESKÝ TENSINGOVÝ FESTIVAL 2017 KE KOŘENŮM
KRNOV 25.-29.10.2017

FESTIVALOVÝ TÝM

KOORDINÁTOR FESTIVALU
Majda Rounová
program a organizace
KOORDINÁTOR FESTIVALU
Markét Radová
hudebni produkce
INFODESK
Mariana Tauchmanová
DUCHOVNO
Nina Hustedová
HOSPODÁŘ FESTIVALU
Ondřej Strádal
WORKSHOPY
Matylda Smolková
SECUIRITY A DOBROVOLNÍCI
Jonatán Blažek
SBORY
Kika Šmírová
PROPAGACE
Páťa Pastorová
www.tensing.cz
www.ymca.cz
festival@tensing.cz