Podpořte nás

Letošní tensingový festival Lumen je již 25. ročníkem ČTSF a my, organizační tým, bychom byli moc rádi, aby se mohl plnohodnotně odehrát i letos. Není však pro nás jednoduché zajistit kvalitní program, ubytování, stravu, slevy pro dobrovolníky, koncertní prostory atp. při základní ceně, kterou každý účastník zaplatí. Tuto částku jsme se snažili stanovit co nejnižší, aby byla akce dostupná co nejvíce lidem. Obracíme se tímto na Vás s velikou prosbou o jakoukoliv podporu této akce, ať už finanční, materiální, propagací našich sociálních sítí, šíření informací o festivale nebo třeba i osobní účastí na určité části programu.

Pomozte nám třeba tím, že přilákáte na Ten Sing nové tváře.

Kdybyste nám chtěli přispět i třeba materiálním darem, ozvěte se prosím na e-mail: festival.tensing@gmail.com

Všem dárcům, sponzorům a pomocníkům moc a moc děkujeme!