O nás

Ten Sing

Ten Sing je volnočasová aktivita pro mladé lidi ve věku 12 – 19 let. Název Ten Sing pochází z norského tenariger synger – v překladu mladí zpívají. Nejde nám ale jenom o zpěv. V tensingu má každý možnost naučit se mnoha novým věcem ať už je to zpěv, hra na hudební nástroj, tance nebo divadlo. Jsme neprofesionální uskupení, otevřené každému, kdo má zájem, chuť a nadšení.
Ten Sing probíhá v 7 městech po celé ČR a v mnoha zemích po celém světě. Jejím zájmem je naplňovat volný čas mladých lidí něčím smysluplným, pomáhat jim rozvíjet se ve věcech, které je baví, bez ohledu na jejich talent, sociální zázemí, národnost nebo víru. Ten Sing se snaží mladé vést ke  správným hodnotám. Jeho základními kameny jsou kultura, kreativita a Kristus.      

Ten Sing funguje pod záštitou celosvětové organizace YMCA (Young Men’s Christian Asocciation). 

Ten Sing je jedním z mnoha program křestaňské organizace YMCA, která pracuje po celém světě. Samotný Ten Sing pak funguje v několika zemích Evropy hlavně pak v Norsku a Německu

Kontakt

Veškeré dotazy, připomínky, návrhy a cokoli, co byste chtěli sdělit nám pište na email festival@tensing.cz

Více info o tensingu se nachází na webovkách tensing.cz!

Informace o české YMCA najdete na webu ymky.

Máme taky FB Ten Sing CZ a IG – @tensingcz