O nás

Ten Sing

Ten Sing je hudební skupina pro mladé lidi ve věku 12 – 19 let. Název Ten Sing pochází z norského tenariger synger – v překladu mladí zpívají. Nejde nám ale jenom o zpěv. V tensingu má každý možnost naučit se mnoha novým věcem ať už je to zpěv, hra na hudební nástroj, tance nebo divadlo. Jsme neprofesionální uskupení, otevřené každému, kdo má zájem, chuť a nadšení.

Ten Sing je jedním z mnoha program křestaňské organizace YMCA, která pracuje po celém světě. Samotný Ten Sing pak funguje v několika zemích Evropy hlavně pak v Norsku a Německu

Kontakt

Veškeré dotazy, připomínky, návrhy a cokoli, co byste chtěli sdělit nám pište na email festival@tensing.cz

Více info o tensingu se nachází na webovkách tensing.cz!

Informace o české YMCA najdete na webu ymky.

Máme taky FB Ten Sing CZ a IG – @tensingcz